Witamy

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LESZCZYNY" z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Żywiecka 54 prowadzi działalność od 1 stycznia 1991 roku.

SM "LESZCZYNY" zarejestrowana została 8.11.1990r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej pod numerem ARS I-301 Wydział VI Gospodarczy – Sekcja Rejestrowa – Rejestr Spółdzielni, a 12.12.2006r. Sąd Rejonowy w  Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu SM "LESZCZYNY" do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000269583

Zarząd SM "LESZCZYNY"

1. Prezes Zarządu – Jan Jurzak

2. Zastępca Prezesa – Danuta Nycz

Bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni kieruje Dyrektor Władysław Szypuła.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LESZCZYNY" posiada 174 lokale mieszkalne w 5 budynkach o łącznej powierzchni mieszkalnej 8 292,37 mkw.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Tadeusz Kądziołka

Sekretarz – Henryk Omyła

Członek – Andrzej Skrzesiński

Członek – Leszek Pająk

Członek – Andrzej Weber