Ogłoszenia

 

Informacje dla mieszkańców

W dniu 28.03.2024 r. (czwartek)

biuro czynne do godz. 16.00. W dniu 29.03.2024 r. (piątek) biuro będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Terminy odbioru odpadów wielkogabarytowych w roku 2024

ul. Lajkonika 9 – 7 maja

ul. Gałczyńskiego 18 i 18a – 15 maja

ul. Lelewela 26 – 22 maja

ul. Komorowicka 82 – 21 maja

Odbiór odpadów odbywać się będzie od godziny 6.00.

W związku z powyższym prosimy o wystawianie odpadów przed posesje do wieczora dnia poprzedzającego planowany odbiór. Mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej, odpady przeznaczone do wywozu powinni umieścić obok altan śmieciowych.

Odpady wielkogabarytowe to wszystkie odpady komunalne, które ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych. Są to przede wszystkim elementy wyposażenia mieszkań tj. stare meble, dywany, wykładziny etc.

UWAGA !

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne, zmieszane odpady komunalne, opony, odpady budowlane, sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz AGD.

Problemy śmieciowe – śmieciowa rewolucja

Początkiem września weszła w życie nowelizacja ustawy śmieciowej, której przepisy wywróciły do góry nogami wiele z dotychczasowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi. Mieszkańcy odczują to już z dniem 1.01.2020 roku, gdzie opłata za śmieci od jednej osoby będzie wynosiła 26 zł. Zmiana przepisów może oznaczać prawdziwą katastrofę, która uderzy bardzo mocno po kieszeniach. Jedyny wyraźnie odczuwalny efekt śmieciowej rewolucji z 2013 roku jest taki, że za wywóz odpadów płacimy coraz więcej. Także i obecne zmiany idą w tym kierunku, choć ich wprowadzenie ma ponoć na celu zwiększenie motywacji mieszkańców do segregowania odpadów i zagospodarowanie ich we własnym zakresie. Ustawodawca założył, że teraz każdy będzie musiał śmieci segregować, a ten kto się do tego nie dostosuje zapłaci za ich odbiór jak za zboże. Ci, którzy zostaną przyłapani na tym, że nie segregują odpadów lub robią to niedbale zapłacą nie mniej niż dwukrotność tego co powinni, lecz nie więcej niż czterokrotność podstawowej stawki opłaty śmieciowej obowiązującej w gminie Bielsko-Biała.

W praktyce będzie to tak, iż w przypadku gdy firma odbierająca odpady stwierdzi, że śmieci są niewłaściwie posegregowane przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i poinformuje o tym fakcie władze gminy. Co to oznacza? Tam gdzie trudno jest skutecznie egzekwować segregację śmieci (budynki wielomieszkaniowe), w których obowiązuje zasada odpowiedzialności zbiorowej (wspólne pojemniki na śmieci) opłaty za wywóz śmieci mogą być niebotycznie wysokie i w przypadku naszego miasta będą wynosiły 56 zł miesięcznie.

Ceny za odpady będą jeszcze większe z powodu wzrostu cen energii, podwyżki płac oraz tak zwanej opłaty marszałkowskiej, która gwałtownie rośnie.

W związku z powyższym apelujemy:

segregujmy śmieci, aby nie płacić haraczu za niesegregowanie.

Obowiązek składania deklaracji

W związku z obowiązkiem składania aktualnych deklaracji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą (Dz. U. Z dnia 8.01.2013 r. poz. 21) oraz Statutem Spółdzielni – członkowie Spółdzielni zobowiązani są do zawiadomienia Spółdzielni o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu. Właściciele lokali mieszkalnych mają obowiązek każdorazowo zgłosić ilość osób przebywających w danym lokalu. Aktualizacja danych dotyczy również zgonów i narodzin. W związku z powyższym prosimy o dostosowanie się do obowiązujących norm prawnych.

Śmieci przez okna

Część mieszkańców uważa, że okna w jego lokalu mieszkalnym służą nie tylko do przewietrzenia mieszkania, ale też do szybkiego pozbywania się śmieci, odpadów spożywczych. Przed budynkami pod oknami można zauważyć odpady spożywcze, butelki szklane (po alkoholu), butelki i pojemniki plastikowe, metalowe puszki. Plagą są pety po papierosach. Z jednej strony żądamy porządku wokół budynków, a z drugiej strony sami zaśmiecamy nasze otoczenie. Nie musi tak być, zwracajmy uwagę naszym sąsiadom, którzy zapomnieli, że śmieci należy gromadzić w koszu do tego przeznaczonym, a nie na trawniku przed budynkami. Jeżeli będzie brak pozytywnej reakcji prosimy o powiadomienie o tym fakcie Spółdzielni.

Śmieci w kanalizacji

W 2019 roku dwukrotnie na budynkach naszej Spółdzielni przy ul. Lelewela 26 oraz Gałczyńskiego 18 i 18a została bardzo skutecznie zapchana kanalizacja ściekowa. Udrożnienie kanalizacji było bardzo pracochłonne i kosztowne. Do udrożnienia kanalizacji musieliśmy zatrudnić trzy firmy ze specjalistycznym sprzętem (samochód WUKO). Po udrożnieniu w kanalizacji znaleźliśmy „prawdziwe skarby” (szmaty, pampersy, podpaski, zabawki plastikowe, odpady żywnościowe itp.), które powinny być w śmietniku a nie w kanalizacji.

Apelujemy i prosimy o wrzucanie śmieci do koszy do tego przeznaczonych

a nie do kanalizacji.

Remonty w lokalach mieszkalnych

Zgodnie z prawem budowlanym każdy właściciel lokalu mieszkalnego ma obowiązek powiadomić pisemnie Spółdzielnię o zakresie prac remontowych w swoim lokalu, które ma zamiar wykonać. Po dokonaniu wizji lokalnej przez Inspektora Nadzoru Zarząd podejmie ostateczną decyzję o zakresie prac remontowych, na które wyraża zgodę. Taka procedura ma celu przestrzeganie prawa budowlanego, aby nie doprowadzić do katastrofy budowlanej (wyburzenie ścian nośnych itp.) oraz nienaruszenie cyrkulacji c. o., wody, czy zmiany montażu piecyka gazowego do pomieszczenia bez wentylacji, co może doprowadzić nawet do śmierci lokatorów. Za samowolne prowadzenie prac remontowych zgodnie z prawem budowlanym grożą bardzo wysokie sankcje karne.

Korytarz na klatkach schodowych to nie rupieciarnia

Korytarz to nie rupieciarnia! Niby to wiadomo, ale w czasie przeprowadzonych kontroli w zasobach mieszkaniowych nagminnie wychodzi na to, że mieszkańcy traktują korytarz jako przedłużenie swojego mieszkania. Stąd znajdujemy tam stare meble wypełnione rupieciami, krzesła, fotele, rowery, wózki dziecięce itp. Nie można jednak przejść nad tym do porządku dziennego, ponieważ takie zwyczajne działania mogą okazać się śmiertelnie niebezpieczne i są niezgodne z prawem. Przepisy przeciwpożarowe wyraźnie zabraniają przechowywania jakichkolwiek rzeczy na korytarzach (Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych). Korytarz na klatkach schodowych to bezsprzecznie droga ewakuacji. W razie pożaru mieszkańcy muszą mieć możliwość szybkiego i sprawnego opuszczenia każdego piętra. W normalnych warunkach ominięcie tych wszystkich rzeczy nie sprawia problemu. Jednak na zadymionej klatce schodowej z ograniczoną widocznością i ludźmi biegnącymi w popłochu nagle okazuje się, że te same sprzęty zalegające na klatkach schodowych stają się śmiertelnymi pułapkami. Wyobraźmy sobie interwencję ratowników medycznych, którzy muszą znieść chorą bliską nam osobę. Liczą się minuty, a te są marnotrawione na pokonywanie toru przeszkód ustawionego przez sąsiadów.

Orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 14 września 2018 r. bezdyskusyjnie zobowiązuje Spółdzielnię do egzekwowania przestrzegania obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej od właścicieli i najemców lokali.

Apelujemy o usunięcie rzeczy pozostawionych na korytarzach

bez konieczności wszczynania działań administracyjnych ze strony Spółdzielni.

KONTROLE OKRESOWE

Prawo polskie stawia przed właścicielami i zarządcami nieruchomości wiele wymogów, między innymi obowiązek poddania budynku okresowym przeglądom i kontrolom stanu technicznego. Dokładny system kontroli określają odpowiednie akty prawne. Okresowe przeglądy budynków wynikają z Prawa Budowlanego, przepisów techniczno – budowlanych, przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów o dozorze technicznym. Kontrole te przeprowadzane są przez administratora budynku lub przez upoważnioną osobę. Te same przepisy określają dokładnie kontrole, które powinny być przeprowadzone bezpośrednio w lokalu mieszkalnym. Prawo narzuca, że kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznej jest przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat, instalacji gazowej raz w roku, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – grawitacyjnych, spalinowych i wentylacyjnych raz w roku.

Warto podkreślić, że status prawny lokalu mieszkalnego jest tu bez znaczenia. Co więcej, właściciele mieszkań – ze względu na odpowiedzialność wobec prawa powinni podchodzić do tych przepisów ze szczególną starannością. Z doświadczeń wynika, że świadomość konieczności udostępniania swoich, nawet własnościowych lokali jest daleka od ideału. Systematyczne przeglądy pozwolą zagwarantować mieszkańcom budynku bezpieczeństwo. Z naszej strony robimy wszystko, aby przeglądy były prowadzone zgodnie z przepisami. Apelujemy do mieszkańców o udostępnianie swoich lokali do przeprowadzenia przeglądów, a jeżeli nie ma nas w okresie przeglądu uzgodnijmy ze Spółdzielnią nowy termin dla własnego dobra.

ŚMIECI – NIE MUSI BYĆ PODWYŻKI

Po raz kolejny zwracamy uwagę na segregację śmieci. Z powodu braku segregacji lub niepełnej segregacji Urząd Miasta Bielska-Białej może zmienić dotychczasową cenę, która wzrośnie o 100%. Przed wywozem śmieci SITA ZOM wykonuje dokumentację fotograficzną zawartości pojemnika co jest podstawa do stwierdzenia braku segregacji.

Apelujemy do mieszkańców o bezwzględne przestrzeganie zasad segregacji śmieci na frakcje suchą i mokrą. Podział wielokrotnie Państwu przedstawialiśmy za pomocą ulotek i biuletynów. Odpady mokre powinny być gromadzone w workach biodegradowalnych lub papierowych torbach. Należy bezwzględnie przestrzegać zasady, że odpadów po remoncie lokalu mieszkalnego nie wolno wyrzucać do pojemników w altanach śmieciowych. Wywóz śmieci i odpadów poremontowych należy zorganizować we własnym zakresie i dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krakowskiej 315d w Bielsku-Białej.

MIEJSCA PARKINGOWE

Często dużo emocji wywołuje parkowanie samochodów przed naszymi budynkami, gdyż niektórzy mieszańcy uważają, że mają prywatne miejsce tylko dla siebie, na których tylko oni mogą parkować. Dotyczy to także miejsc dla niepełnosprawnych. Informujemy, że parkingi są ogólnodostępnymi miejscami do parkowania i każdy mieszkaniec bez względu na status swojego lokalu mieszkalnego ma prawo na wolnym miejscu zaparkować. Na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych może zaparkować każda osoba do tego uprawniona, aczkolwiek miejsca te przeznaczone są dla osób z upośledzeniem ruchowym, a nie dla wszystkich osób z oznaczoną inna niepełnosprawnością.

Ponadto apelujemy! Parkując swój samochód zaparkuj go tak, aby nie zajmować dodatkowego terenu uniemożliwiając innym osobom zaparkowanie, oraz nie blokując innych samochodów uniemożliwiając im wyjazd z parkingu. Parkuj z rozsądkiem i kulturą, bez emocji i niepotrzebnego stresu.

DANE KONTAKTOWE

Jeżeli przewidujemy dłuższe wyjazdy i wiemy, że nikt w mieszkaniu nie będzie przebywał, również zgłośmy ten fakt do Spółdzielni, a przede wszystkim zostawmy informację komu powierzamy piecze nad mieszkaniem na czas nieobecności. Prośba ta wynika jedynie ze zdrowego rozsądku. Nawet w pustym i nieużytkowanym mieszkaniu może dojść do pożaru, awarii instalacji wodnej lub kanalizacyjnej, rozszczelnienia instalacji gazowej, przez opuszczone mieszkania bardzo dobrze także przenika tlenek węgla, w ekstremalnych przypadkach mogąc doprowadzić do zatruć sąsiadów. W takich przypadkach zachodzi pilna konieczność wejścia do mieszkania. Pracownicy Spółdzielni jak i odpowiednie służby mają prawną możliwość sforsowania drzwi, jednak jeżeli zostawiony jest kontakt na osobę opiekująca się lokalem w wielu przypadkach można dostać się do mieszkania w sposób nieinwazyjny i nie powodujący strat materialnych. Krócej również cierpią pozostali mieszkańcy budynku czekający na usunięcie awarii i odkręcenie wody czy dopływu gazu.

Pamiętajmy, że taka sytuacja może dotknąć każdego z nas. Zwracamy się więc do mieszkańców z prośbą o aktualizacje danych kontaktowych (przede wszystkim numerów telefonów). Pozwoli nam to w razie konieczności na sprawne działanie odpowiednich służb i uniknięcie niepotrzebnych strat materialnych.

UNIQA INFORMUJE

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA w związku z wejściem w życie nowej Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dniem 01 stycznia 2016 roku, postawiona została przed faktem konieczności dostosowania produktu ubezpieczeniowego tj. ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie do nowych zapisów ustawowych. W związku z powyższym, w odniesieniu do posiadanego przez Państwa ubezpieczenia mieszkania w UNIQA, zmianie ulega dotychczasowa forma ubezpieczenia z umowy grupowej na ubezpieczenie indywidualne, w którym Ubezpieczony staje się również Ubezpieczającym.

Dodatkowo Uniqa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów zmieniła Ogólne Warunki Ubezpieczenia, oraz Szczególne Warunki Ubezpieczenia (Assistance) rozszerzające pakiet i zakres ubezpieczenia Państwa mieszkań.

Już wkrótce otrzymają Państwo od UNIQA TU SA komplet materiałów, ze szczegółami o zaistniałych zmianach. W wysłanej korespondencji znajdzie się między innymi list przewodni, wraz z aktualizacja sumy ubezpieczenia i składki do nowego produktu, oraz polisa ubezpieczenia mieszkania.

Przyjęcie warunków ubezpieczenia, poza opłaceniem nowej składki w zmienionej wysokości nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych formalności, a w szczególności nie wymaga składania nowych wniosków o zawarcie ubezpieczenia. Nowe stawki za ubezpieczenie będą Państwu zmienione od dnia 01.05.2016 r., a data ochrony ubezpieczenia na nowych zasadach obowiązywać będzie od dnia 01.06.2016 r. Zmianie nie ulegnie dotychczasowy termin i sposób płatności składki miesięcznej wraz z opłatami czynszowymi.

Wierzymy, że rozszerzenie katalogu ubezpieczenia zapewni Państwu większy dostęp do najlepszej ochrony ubezpieczeniowej swojego majątku na rynku. Klientów nie posiadających ubezpieczenia ze składką płatna miesięcznie, zachęcamy do przystąpienia do ubezpieczenia, poprzez złożenie prostego wniosku, który dostępny jest w Spółdzielni Mieszkaniowej i opłacenie składki ubezpieczeniowej co miesiąc wraz z opłatami za lokal mieszkalny.

Kontakt do przedstawiciela Ubezpieczyciela na terenie Bielska-Białej:

Pani Renata Danel, tel. 601 229 817.

KANALIZACJA – NIE DLA ŚMIECI

W 2015 roku bardzo często dochodziło do awarii drożności instalacji kanalizacyjnych, gdzie zachodziła konieczność udrażniania poprzez wypompowywanie studzienek kanalizacyjnych oraz przepychanie przez WUKO. Stwierdzamy, że kanalizacja była zapychana rzeczami, które nadają się do śmieci a nie do kanalizacji, bo odpady higieniczne, pampersy, obierki z ziemniaków i owoców, zabawki, przedmioty plastikowe, szmaty, inne przedmioty to śmieci, które powinny znaleźć się w koszach na śmieci a nie w kanalizacji. Po raz kolejny apelujemy do mieszkańców – kanalizacja nie dla śmieci – śmieci do kosza.

SEGREGACJA ŚMIECI

W dalszym ciągu problemem jest segregacja śmieci przez mieszkańców. Przypominamy, że obowiązek segregowania odpadów obowiązuje nie tylko na odpady suche i mokre, ale także z uwzględnieniem obowiązku wywożenia przez mieszkańców pozostałych odpadów takich jak odpady poremontowe, wielkogabarytowe, niebezpieczne – baterie, akumulatory, opony, przeterminowane leki itp. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Skutkiem nie zachowania selektywnej zbiórki odpadów może być zwiększenie opłaty za gospodarowanie odpadami. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad selektywnej zbiórki odpadów prezydent miasta ma prawo określić inną wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najważniejsze zmiany, które wprowadzono do zasad selektywnej segregacji to to, że odpady mokre należy pakować w worki biodegradowalne i unikać wyrzucania śmieci zawiniętych w zwykłe woreczki foliowe i reklamówki (chyba, że są one przyjazne dla środowiska, czyli biodegradowalne). Obecnie Urząd Miejski przygotowuje nowe materiały informacyjno – edukacyjne, które po otrzymaniu Państwu przekażemy. Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej www.czystemiasto.bielsko-biała.pl. W bieżącym roku będziemy dodatkowo ponosić koszty związane z wywozem skoszonych traw, liści i gałęzi gdyż SITA -ZOM nie będzie wywoziła worków z tymi odpadami. Koszty transportu na składowisko będziemy ponosić we własnym zakresie. Ponadto zwracamy uwagę mieszkańcom na wyrzucanie odpadów pokarmowych i petów papierosowych za okno swojego mieszkania. Najlepszym i jedynym sposobem pozbycia się odpadów to kosz na śmieci a nie trawnik przed budynkiem. Ten stan rzeczy świadczy o kulturze niektórych z nas.

STOP – NISZCZENIU WSPÓLNEGO MIENIA

W 2015 r. znacznie zmniejszyły się przypadki wandalizmu w budynkach naszej Spółdzielni a zwłaszcza przy ul. Gałczyńskiego 18 i 18a gdzie zamontowano całodobowy monitoring, który w br. będzie dodatkowo rozbudowany. Najgorzej sytuacja wygląda w budynku przy ul. Lelewela 26, gdzie notorycznie dochodzi do dewastacji, w związku z powyższym Zarząd Spółdzielni rozważa możliwość montażu monitoringu w powyższym budynku. Wszystkie przypadki wandalizmu są skrupulatnie odnotowywane w Spółdzielni i przekazywane Policji czy Straży Miejskiej. Przy aktywnej postawie mieszkańców policjanci mają szansę do ujęcia sprawców wymierzenie im adekwatnej do czynów kary.

ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS

W zwierzętach towarzyszących nam w codziennym życiu widzimy przyjaciół, o których niejednokrotnie należy się troszczyć. Pamiętajmy jednak, żeby ta troska nie przynosiła odwrotnych do zamierzonych skutków. Tak właśnie się dzieje w przypadku dokarmiania ptaków, w szczególności gołębi. Przypominamy więc, że wyrzucanie na trawniki resztek pożywienia – najczęściej pieczywa, ale także ziemniaków, makaronu i innych odpadków i pozostałości z ludzkich stołów, nie jest właściwym pokarmem dla ptaków. To z całą pewnością przysłuży się wzrostowi populacji szczurów przy naszych budynkach. Dodatkowo niekontrolowany wzrost populacji gołębi nie jest dla nich korzystny, podobnie jak dla ludzi, w pobliżu których gołębie bytują. Taka sytuacja stwarza bowiem zagrożenie bezpieczeństwa ludzkiego zdrowia, a także powoduje wiele strat w substancji budowlanej naszych bloków, o innych uciążliwościach nie wspominając.

Również miłość do jednego z najbliższych ludziom zwierząt jakimi są psy nie powinna stanowić uciążliwości dla osób, które ich nie posiadają. Szczególnie zimą widać gołym okiem co i w jakich ilościach zostaje na zieleńcach pokrytych śniegiem. Próżno szukać fragmentu zieleńca, na którym psy nie pozostawiły po sobie odchodów. Cóż pomimo ustawowego obowiązku sprzątania nieczystości po psach, nadal dla większości posiadaczy czworonogów czynność ta wydaje się być niemożliwa do wykonania.

Radość czy utrapienie?

W każdym dotychczas wydanym biuletynie zwracaliśmy uwagę na stada gołębi wokół naszych budynków i konsekwencje wynikające z tego faktu. Z roku na rok liczba gołębi wzrasta. Fakt ten niepokoi nie tylko nas ale też Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bielsku-Białej. Tak więc przypominamy mieszkańcom o czym wcześniej pisaliśmy.

Gołębie stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, gdyż możliwe są u tego gatunku choroby zakaźne, takie jak salmonelloza, listerioza, kampylobakterioza, jersinioza, kryptokokoza, gruźlica, które także występują u ludzi i stanowią zagrożenie dla ich zdrowia a nawet życia. Ptaki te są również żywicielami dla wielu gatunków roztoczy i owadów, które bytują na ich ciele i w gniazdach. Pasożytują na nich świerzbowce, ptaszyńce, obrzeżki, pluskwiaki i pluskwy, które same mogą wywoływać chorobę zakaźną.

Do najprostszych metod redukcji populacji tych ptaków to ograniczenie dostępu do pokarmu i wody poprzez sprzątanie z placów surowców produkcyjnych, produktów, resztek pokarmowych oraz likwidację zastoin wodnych. Należy stosować BEZWZGLEDNY ZAKAZ DOKARMIANIA GOŁĘBI PRZEZ MIESZKAŃCÓW. Ważnym elementem ochrony jest usuwanie i niszczenie gniazd zanim ptaki zdążą znieść jaja.”

Jesteśmy przekonani, że przypomnienie kolejne powyższego tematu uświadomi nam wszystkim, a zwłaszcza osobom stale dokarmiającym ptaki, że takimi działaniami mogą przyczynić się do ludzkiego nieszczęścia. Pamiętajmy, że nasze zachowanie może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie nas samych ale także naszych sąsiadów.

Przestrzeganie Regulaminu Porządku Domowego

Ze względu na skargi i uwagi mieszkańców przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu Regulaminu Porządku Domowego a zwłaszcza:

  • zakaz palenia papierosów na klatkach schodowych (korytarzach), w windach, piwnicach;

  • zakaz korzystania z otwartego ognia (grill) na balkonach lub loggiach zajmowanych mieszkań;

  • na korytarzach, klatkach schodowych, pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz korytarzach piwnicznych nie wolno zostawiać przedmiotów utrudniających swobodne poruszanie się, niezbędne w przypadku pożaru;

  • zabrania się trzepania koców, narzut, ścierek oraz wyrzucanie śmieci z okien czy balkonów a zwłaszcza niedopałków papierosów. Czynności powyższe świadczą o naszej „kulturze osobistej”;

  • remont w zajmowanych lokalach należy wykonywać w godzinach między 8ºº a 19ºº. Odpady powstałe w trakcie remontu należy wywozić na własny koszt.

Ponadto zwracamy uwagę na stosunki między ludzkie, gdyż mieszkając w budynku wielorodzinnym (blok) jesteśmy skazani na siebie i nikt z nas nie przeniesie swojego lokalu w inne miejsce. Wzajemny szacunek i wyrozumienie to lepsze od kłótni, zwady i nieporozumień.

Zrywanie plomb z wodomierzy

W ostatnim okresie dochodzi do częstych uszkodzeń plomby na wodomierzach w lokalach mieszkalnych. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni będzie rygorystycznie egzekwował § 9 p-kt 4 Regulaminu kosztów dostawy wody, odprowadzenia ścieków, oraz wód opadowych SM „Leszczyny”w Bielsku-Białej, który brzmi:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania wodomierza w wyniku celowego działania zmierzającego do sfałszowania odczytu np. poprzez ingerencje magnesem neodymowym, co zostanie zarejestrowane przez zainstalowany na wodomierzu wskaźnik ingerencji mechanicznej umieszczony wewnątrz wodomierza, a także uszkodzenie plomby pobór wody w mieszkaniu z pominięciem wodomierza, ustala się dodatkową opłatę w wysokości 6-cio miesięcznego ryczałtu w wysokości 9 m³/osobę przeliczonego przez liczbę osób ujętych w ewidencji Spółdzielni. W przypadkach uszkodzenia wodomierza poprzez ingerencję, o której mowa powyżej, mieszkaniec będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wymiany wodomierza.”

Awarie wind

Częste awarie wind denerwują użytkowników, bo nie mogą z nich korzystać i Zarząd Spółdzielni, bo są to dodatkowe koszty dewastacji, które trzeba pokryć z eksploatacji.

Uszkodzenia te powstają w wyniku nieprawidłowego korzystania z wind, zwłaszcza nieprawidłowego otwierania i zamykania drzwi, blokowania drzwi na postoju poprzez wyginanie amortyzatora blokującego drzwi w wyniku czego następuje uszkodzenie amortyzatora, rygla, kontaktu i przeciw kontaktu.

W związku z powyższym prosimy wszystkich użytkowników wind o zwracanie na ten problem uwagi, a zwłaszcza tym, którzy dewastują windy i o zgłaszanie tego faktu w administracji Spółdzielni.

Obsługa instalacji centralnego ogrzewania

Głównym dostawcą ciepła do naszych zasobów mieszkalnych jest Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” z siedziba w Bielsku-Białej. Przedsiębiorstwo to obsługuje także węzły cieplne znajdujące się w pomieszczeniach piwnicznych naszych budynków. Ponadto zgodnie z zawarta umową firma ta obsługuje instalacje centralnego ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych naszej Spółdzielni. Zgodnie z życzeniem PK „THERMA” z dnia 15.11.2013 r. wszelkie usterki instalacji i centralnego ogrzewania należy zgłaszać bezpośrednio do służb technicznych PK „THERMA” na bezpośredni nr 993 bez pośrednictwa Spółdzielni.

Dokarmianie gołębi

Dokarmianie gołębi przez niektórych naszych mieszkańców przynosi więcej szkód niż pożytku. Gołębie wyrządzają szkody. Ich odchody niszczą elewację, brudzą balkon i parapety okien. Roznoszą choroby i pasożyty. Nie ma zabezpieczeń przed ich odchodami, które mają zgubny wpływ na elewacje budynku. Różnego rodzaju zabezpieczenia po pewnym czasie stają się bezskuteczne. Gołębie doskonale dają sobie radę w poszukiwaniach pożywienia, nie należy im w tym pomagać. Wiele osób systematycznie dokarmia gołębie wyrzucając przez okna nie tylko chleb ale i odpadki z obiadu. W miejscach dokarmiania pozostaje bałagan, który trzeba sprzątać. W dodatku resztki jedzenia zaczynają bardzo szybko się rozkładać, śmierdzieć a w czasie deszczu zmieniać w śmierdzącą maź. Niejednokrotnie z tych punktów „dożywiania” korzystają gryzonie przenosząc się później do piwnic i kanalizacji. Apelujemy do mieszkańców! Nie zaśmiecajmy terenu wokół naszych budynków, nie róbmy punktów dokarmiania gołębi, bo ich konsekwencje poniesiemy my sami i na własny koszt.